Försäljning.
Försäljning har förändrats. Det fungerar inte likadant som det gjorde när gula sidorna och Nokia 3310 var hett. Vi hjälper er lyckas idag, när vi säljer till millennials i den digitala världen.

Sales Enablement, strategier, strukturer och utbildningar. Vi ser till att era avdelningar, främst marknad och försäljning, jobbar tillsammans mot gemensamma mål. Vi hjälper er med att identifiera den säljprocess som fungerar bäst i er bransch. Vi hjälper er att implementera strategier och strukturer för hela säljprocessen och utbildar er för att ge vår spetskompetens direkt till er, hjälper er att ställa rätt frågor och ger er de bästa möjliga förutsättningarna för att stänga fler och större affärer.  

Sales Enablement
I bästa fall ett buzzword i Sverige - Standard i USA. Funktionen går ut på att orkestrera samtliga avdelningar för att generera mer försäljning för företaget, den ser till så att ni har rätt arbetssätt och rätt verktyg för att lyckas så bra som möjligt.  

Utbildningar
Värdebaserad försäljning. Förhandling. Social Selling. Komplex vs Transaktionell försäljning. 

Ja, vi hjälper er med ökad kompetens genom hela försäljningsprocessen, oftast över en halvdag hos er eller hos oss.

Verktyg
År 2014 så fanns det ett hundratal mjukvaruapplikationer som gav stöd till marknadsföring och försäljning. Under 2018 uppgick det antalet till ca 7000(!) olika verktyg.  Vissa av dessa verktyg effektiviserar, motiverar och ökar försäljning hos er och vi har valt ut de bästa av de bästa. 

Strategiarbete
Ska du bygga upp en ny säljorganisation eller förändra en befintlig? Vi hjälper dig med alltifrån vilka typer av säljare ni bör anställa, till arbetssätt, nyckeltal och beteende ute på säljmöten.

Se oss som din externa försäljningschef, vi hjälper er att få de absolut bästa förutsättningarna för att kickstarta er försäljning.

"Salestailor kommer att överträffa sina kunders förväntningar inom många områden därför att deras grundare genuint brinner för att förstå sina kunders utmaningar och dela med sig av sin kunskap.

Vi är övertygade om att det är den enskilt viktigaste och avgörande kvaliteten."

- Jonas Forsberg

1. Nulägesanalys
Hur ser det ut på er säljavdelning idag, vad har ni för nyckeltal, verktyg och strukturer? Hur motiverar ni era säljare? Vi kollar på allt, för att ta hela er organisation till nya nivåer. 

2. Verkställningsplan

Vi kommer gemensamt fram till en verkställningsplan och planerar ut samtliga aktiviteter över en tidsbestämd period innehållandes strategiarbeten och utbildningstillfällen.

3. Verkställning
Vi trycker ut mallar på arbetssätt, strukturer och strategier som vi verkställer tillsammans med er. Vi toppar det sen med implementering av rätt verktyg, coachning och utbildningar. 

4. Analys

Nulägesanalysen som vi gjorde kontra ert önskade läge. Vart befinner ni er på resan? Vart behöver vi lägga mer eller mindre kraft? 

5. Uppföljning

Ni kan alltid kontakta oss för coachning och hjälp, om inte ni gör det så kommer vi att göra det. Vi är besatta av utveckling och kommer göra allt för att ni ska lyckas. 

Arbetssätt
För att möta de nya förväntningar från kunder har det underlättat att vi är ett ungt bolag. Vi har inga gamla system att dras med som inte gör det möjligt att möta kundens behov och önskemål. 

Vi byggt upp hela verksamheten och leveransprocess efter vad kunder efterfrågar, punkt. Inga quick fixes duger. Vi går igenom ert nuläge för att ta er till önskat läge, och sen ser vi till att ni tar teori till praktik som ingen annan.

Tydliga förväntningar

Tydliga status och nästa steg

Kontinuerlig coachning

Er vanliga säljcoach

Metoder och strategier som fungerade bra på 90-talet

Obefintlig uppföljning

Salestailor Sweden AB   

Gustavslundsvägen 12, 167 51 Bromma 

Sverige | Stockholm

Kontakta mig

Genom att klicka på "skicka" så godkänner du vår Privacy Policy*

2018-2019 © Salestailor Sweden AB. All rights reserved